Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi

Da Vinci Robotik Eksper Cerrah

UYKU APNESİ


UYKUDA SOLUNUM DURMASI (UYKU APNE SENDROMU) NEDİR?

Horlama ile birlikte görülebilen uykuda Solunum Durması çok daha önemli bir hastalıktır. Her 100 kişiden 5 inde olduğu bilinmektedir. Uyku sırasında solunumun 10 saniyeden fazla bir süre için durması şeklinde ortaya çıkar. Bu solunum durması nöbetlerinin bir saatlik uykuda 5 kez den fazla olması ciddi bir problemin varlığını gösterir.
Aşırı Horlama ve Uykuda Solunum Durması Hastalığında uykuda kan oksijenini düşmesi sonucu, ilerleyen yıllarda kalp ritim bozuklukları, yüksek tansiyon, kalp büyümesi, kalp yetmezliği, felç gibi ciddi hastalıklara neden olur.


UYKU APNESİNİN GECE BELİRTİLERİ           

 • Horlama
 • Ağız-boğaz kuruluğu
 • Gece idrara çıkma
 • Gece terlemesi
 • Özefageal reflü (mide içeriğini boğaza ve ağıza gelmesi)
 • Uykuda aşırı hareketlilik (özellikle bacaklarda) ve huzursuzluk
 • Uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede bozukluk.


UYKU APNESİNİN GÜNDÜZ BELİRTİLERİ 

 • Sabah yorgun ve dinlenmemiş uyanma
 • Gündüz uykululuk hali
 • Gündüz uyuklama
 • Sabah baş ağrısı
 • Konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, hafıza kusurları, dikkat azlığı
 • Sinirlilik, anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik bozukluklar
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları
 • İlerleyici kilo alımı veya kilo verememek.

UYKU APNESİ TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Uykuda nefes durması hastalığı yaşam kalitesini bozar. Gece boyu uykusunu alamayan hastalar gündüz bazen uygunsuz yerde uyuyabilir. Tehlikeli veya dikkat gerektiren işlerde çalışan kişilerde, tedavi edilmez ise kendileri ve çevreleri için hayati tehlike oluşturabilirler. Tedavi edilmezse ileriki yıllarda yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları, kalp damar hastalıkları, cinsel fonksiyon bozuklukları gibi hastalıklara sıkça neden olur.

UYKU APNESİNDE TANI NASIL KONULUR?

 • Hastalık öyküsü, şikayetler, hastanın fiziki durumu, ek hastalıkları, apnelerin ve horlamanın tanığı olması
 • Detaylı KBB muayenesi
 • Bilgisayarlı Tomografi veya Magnetik Rezonans Görüntüleme
 • Uyku testi (polisomnografi)

Uyku apnesinin varlığını, hastalığın diğer organ ve sistemleri nasıl etkilediği, hastalığın şiddeti …gibi pek çok dataylı bilgi edinmemizi sağlar.

UYKU TESTİ (POLİSOMNOGRAFİ ) NEDİR?


Horlamanın ve apnenin şiddeti, vücudunuzda neden olduğu değişiklik ve bozuklukları tespit etmek için uyku testi yapılır. Uyku Testi, uyku laboratuvarında hastanın bir gece yatırılarak uykunun özelliklerinin incelendiği bir testtir.

Tek kişilik uyku odasında, polisomnografi teknisyenleri tarafından gece boyunca videopolisomnografi kayıtları yapılır. Kayıt sırasında hastalar rahatça hareket edebilir, istedikleri pozisyonda uyuyabilir. Cihazın elektrod adı verilen cilt üzerine yerleştirilen yapışkanlı kayıt uçları yoluyla 8 saatlik uyku süresince uykunun derinliği, beyin dalgaları (EEG), göz hareketleri (EOG), çene ve bacak kas kasılmaları (EMG), ağız ve burundan girip çıkan hava miktarı, solunum sesleri, karın kasları ve diyaframın soluk alma işlemi için yaptığı hareketler, yataktaki yatış pozisyonu kan oksijen seviyesi, ağızdan çıkan karbondioksit seviyesi ve kalp grafisi kayıt altına alınır. Gerekli olursa uyku süresince hastanın video kayıtları incelemeye eklenebilir.
Yaklaşık 1.000 sayfayı bulan kayıtlar, uzman hekim tarafından değerlendirilerek rapor edilir. Horlama ve uykuda solunum durması, huzursuz bacak sendromu veya diğer nörolojik sendromlara kadar değişik uyku bozukluklarının tanısı konur.


UYKU APNESİNDE TEDAVİ NASILDIR?

Uyku apnesi her hastada farklılıklar gösteren komplike bir hastalıktır. Bu nedenle tedaviside hastaya özeldir.

Hafif Şiddetli Tıkayıcı Apne Tedavisi

 • Varsa ek hastalıkların tedavisi önem taşır.
 • Kilo verme; Hastanın vücut-kitle indeksini 25in altına düşürmek gereklidir. Fakat hastalık kilo vermeyi önleyebilir. Hastalar bu konuda kısır döngüye girer. Apne kilo alınımını artırır. Alınan kilolar apneyi artırır.
 • Alkol; hastalığın şiddetini arttırır hatta ani ölümlere neden olabilir. Alkol alımından kaçınılmalıdır.
 • Uyku ilaçları da alkole benzer etki gösterir. Uyku ilacı ve benzeri etki gösteren ilaçların kullanımında çok dikkatli olmalı, hekim bilgilendirilmelidir.
 • Uyku Pozisyonu; sırtüstü yatmak bazı hastalarda apnelerin artmasına neden olabilir. Sırt üstü yatmayı önleyici tedbirler önerilir.
 • Ağız içi apereyler: çene problemi olan kişilerde diş hekimlerince hazırlanan ağız içi apereyler hastalara sınırlıda olsa yardımcı olabilir.

 

Orta-İleri Şiddetli Tıkayıcı Uyku Apnesi Tedavisi:

Hastalığın oluşturduğu yüksek ölüm riski nedeniyle orta ve ileri düzeyde apne hastaların mutlaka ve acilen tedavi edilmelidir. Bu hastalaa Uykuda solunum cihazı kullanımı veya apne cerrahisi ile mutlaka tedavi edilmelidir.

 

Sürekli Pozitif Basınç Tedavisi (CPAP):
Diğer yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalarda kullanılan tedavi yöntemidir.
Bu cihazla uyuma esnasında; uykuda solunum durmaları önlenir, kan oksijen düzeyleri düzelir. Hasta uyku dönemlerini tam olarak geçirir.
Bu cihazla basıncı ayarlanabilen bir hava kompresörü yardımıyla burundan verilen basınçlı hava ile solunum yolunun daralıp tıkanmasını önler.  Fakat bu cihazların hastalar tarafından uyum gösterilerek uzun süre kullanımı maalesef çok sınırlıdır. Hastalığın yan etkilerinde korunmak için en az gecede 4 saat kullanmaları istenir. Maalesef ki bu kadar süre  hastaların ancak %50 sinden azı uyum göstererek kullanabildikleri tesbit edilmiştir.

Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesinde Cerrahi Tedavi:

Hastaların %80-90 ında birden çok seviyede tıkanma görülmektedir.

Bilinen klasik küçük dil, yumuşak damak ve bademciklere yönelik yapılan cerrahi işlemler hastaların ancak %20-25 inde problemi çözebilmektedir.

Tıkanma oluşan tüm üst solunum yolu seviyelerinde tıkanıklık açılmadıkça hastalıkta tam iyileşme görülmez.

Tıkanıklık yerini belirlemede: KBB muayenesi, Müller testi, Uyku endoskopisi, MR ve BT incelemeleri gerekli olmaktadır.

Uyku apne cerrahisi en sık teknik değişiklikler gösteren bir alandır. Çünkü, uyku cerrahisinde pek çok cerrahi teknik, başarılı olmadığı görülerek terk edilmiştir. Yeni cerrahi teknikler geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Küçük dilin kesilmesi işlemi yararlı olmamaktadır.

Klasik Uvulofarengoplasti ameliyatlarıda oluşturduğu yan etkiler ve hastalık üzerinde yeteri kadar başarılı olamadığı için terk edilmiştir.

Damağa yerleştirilen implant, radyofrekans uygulamalarının da sınırlı yarar sağladığı ve bir süre sonra hastalığın tekrarladığı görülmektedir.

Yapılan çalışmalarda Dil kökü ve gırtlak bölgesine uygulanmaya çalışılan askı, Radyofrekans, açık cerrahi gibi işlemlerinde etkili ve güvenli oldukları gösterilememiştir.


UYKU APNESİNDE ROBOTİK CERRAHİ

 2009 yılında KBB alanında kullanılmaya başlanan Robotik cerrahinin bu bölge kanserlerinde sonra en sık kullanım alanı Uyku Apnesi olmuştur.

 Bizde 2009 yılından beri bu ameliyatları 250 den fazla hasta üzerinde başarıyla gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz cerrahi operasyonlarda  Robotik cerrahi ile ileri Uyku Apne hastalarında % 80 üzerinde başarı elde ettik. Bu dünya ortalaması olan %40-50 nin oldukça üzerinde bir başarıdır. Bu sonuçlarımız bilimsel yöntemlerle tesbit edilerek uluslararası dergilerde kabul edilip yayınlanmıştır.

Ameliyatın erken dönem sonuçları yanıltıcıdır. Ameliyat sonucunu değerlendirmenin en uygun yolu ameliyat sonrası 3. Ay da yapılan Polisomnografi testi ile objektif değerlendirmedir. Bizim çalışmamızda tüm hastalarda başarı ve sonuç bu şekilde değerlendirilmiştir.

 

Robotik cerrahinin avantajları:

Dil kökü ve gırtlak bölgesine robotun 5 mmlik kolları ile  ulaşılıp cerrahi güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabilir.

Dışarıdan ameliyat kesisi olmamaktadır.

Uyguladığımız Robotik yöntemde trakeotomi denilen solunum yolunu garantiye alan trakeaya delik açılma işlemine gerek kalmaz.

Hasta ameliyat sonrası hızla iyileşir.

Uluslararası çalışmalarda uyku apnesinde en iyi başarı oranlar%40-50 olarak verilmekte iken Uyguladığımız Çok seviyeli Robotik uyku apnesi ameliyatlarında başarı oranımız %80 nin üzerindedir.

Robotik cerrahi sonrası hastalarımız 3-5 gün hastanede kalmaktadır.2. gün ağızdan beslenmeye başlatmaktayız.

UYKU APNESİ TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR:

 • DOĞRU TANI ÇOK ÖNEMLİDİR.

Horlama, uyku apnesi varlığı, hastalığın şiddeti, ek hastalık varlığı, kilo, alışkanlıklar. Tüm bunlar hastalığa neden olan durumları anlamamıza ve doğru tanı koymamızı sağlar.

 • Uyku apnesi sendromu pekçok hastalığın karışık ve birlikte olması durumudur.
 • Nörolojik sebepli uyku apnelerinin tedavisi Nöroloji Uzmanı tarafından yapılmalıdır.
 • Göğüs (Akciğer) hastalıklarının neden olduğu apneler göğüs hastalıkları uzmanı tarafından tedavi edilmelidir.
 • Tıkayıcı (Obstrüktif) uyku apnesinde cerrahi tedavi KBB uzmanı tarafından yapılmalıdır.
 • Tıkayıcı uyku apnesi hastalığında her hastada problem yerleri ve hastalığın derecesi farklıdır.
 • Cerrahi tedavi olamayacak hastalara CPAP, Bİ-PAP, oto-CPAP gibi pozitif basınçlı solunum destek cihazları kullanılabilir. Fakat bu cihazların hastalar tarafından uyum gösterilerek uzun süre kullanımı maalesef çok sınırlıdır.
 • Her apne hastası ek patolojilerin tesbiti ve başarılı CPAP kullanımı için mutlaka KBB muayenesi olmalıdır.
 • BAŞARILI VE GÜVENLİ CERRAHİ TEDAVİ DENEYİM GEREKTİRİR.

Uyku apne cerrahisinin anestezisi ve ameliyat sonrası önemlilik arzeder. Yapılan araştırmalarda Uyku apnesi cerrahisi konusunda deneyimli ve ameliyatları sıkça yapan bir cerrah ve ekip tarafından yapılması başarı oranını artırdığı, komplikasyon dediğimiz istenmeyen durumların ortaya çıkmasını azalttığı görülmüştür.

Alakalı Sayfalar


HORLAMA

Horlama nasıl tedavi edilir?


ALERJİ

Alerji nasıl tedavi edilir?


VERTIGO

Vertigo nasıl tedavi edilmelidir?


BAŞ VE BOYUN YERLEŞİMLİ KANSERLER

Tanı ve tedavisinde yapabileceklerimiz nelerdir?


UYKU APNESİ

Uykuda solunum durması (uyku apne sendromu) nedir?


TIP ALANINDA KULLANILANi ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMLERİ

Dünyada Tıp Alanında Kullanılan Robotik Cerrahi Sistemler Nelerdir?


ROBOTİK CERRAHİ NEDİR?

Robotik Cerrahi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler


Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları

Bağışıklık sistemimizde görev yapar, vücudumuzda antikor oluşturulmasını sağlar.


Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı nedir, önemli midir?


İşitme Kaybı

İşitme Nedir?, İşitme Kaybı Neden ve Nasıl Oluşur?


Ses Kısıklığı

Ses Kısıklığı Nedir? Neden Meydana Gelir?


Uyku neden önemlidir

Uyku neden önemlidir ve uykunun faydaları nelerdir?


Sinüzit

Sinüzit Nedir, Nasıl Oluşur, Nasıl Tedavi Edilir?


KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ KANSERLERİNDE TEDAVİ NASIL PLANLANIR?

Görüldüğü organ veya alana göre Kulak Burun Boğaz Kanserleri 6 ana bölgeye ayrılır.Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Transoral Robotik Cerrahi eğitimini 2008 yılında Strazburg’da almış ve ameliyatlarına başlamıştır. Ülkemizde Kulak Burun Boğaz alanında Robotik Cerrahiyi ilk uygulayanlardan olup 250’nin üzerinde başarılı Transoral Robotik cerrahi ameliyatı gerçekleştirmiş ve “EXPERT SURGEON” (Uzman Cerrah) ünvanı almıştır. Kulak Burun Boğaz alanında Robotik Cerrahide dünya çapında bu ameliyat sayısına sahip nadir cerrahlardandır.

İletişim


Adres: Bahçelievler mahallesi E5 yanyol, Metroport Busidence Kat:4 Daire:407 34180 Bahçelievler, İstanbul

Telefon: +90 536 475 63 31

Email: ftulinkayhan@gmail.com

** B6 otopark katında hastalarımız ve misafirleriniz için ücretsiz otoparkımız mevcuttur.

Harita


Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan
Bilimsel Araştırma Ödülü
2019 Yılı Başvuruları Detayları İçin Tıklayın!
-> 2018 Yılı Kazananı <-