Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi

Da Vinci Robotik Eksper Cerrah

ALERJİ


ALERJİ
Kişilerin çevremizde ve doğada yaygın olarak bulunan bazı maddelere karşı duyarlı olup tutulan organı tarafından abartılı tepkiler verilmesi durumuna alerji denir. Alerji yapan maddeye alerjen, bu kişilere de aÜstik veya alerjik kişiler denilir.
Gerçekte alerji bir hastalık değil aşırı hassasiyet durumudur. Üstlumun % 30’u aÜstik iken,%15’inde alerji şikâyetleri görülür.
Alerjik hassasiyet tamamen kalıtsal (ırsi) bir durumdur. Alerjik bünyeli kişilerin çevresinde alerji yapan maddeler yoğun olarak bulunursa alerjik hastalıkların ve şikâyetlerin ortaya çıkmasını kolaylaştırır.


Alerjik hastalıklar:
Alerjinin tuttuğu organa göre hastalıklar oluşur. Alerjik nezle sinüzit,alerjik göz nezlesi, ürtiker ve egzemagibi alerjik deri hastalıkları , gıdalara bağlı alerjik reaksiyonlar,astım broşiale,ilaç ve kimyasal alerjileri, arı ve böcek sokmalarına bağlı alerjik reaksiyonlar önemli alerjik hastalıklardır.
Alerjik kişilerde bu hastalıkların birisi veya birkaçı birlikte bulunabilir. Örneğin, alerjik nezlesi olan kişilerin 3’te birinde astım bronşiale gelişir. Yine astımlıların %30’unda alerjik rinit’te bulunur.


Belirtileri;
Hastalığın tipine ve şiddetine, hastaların yaşına ve cinsiyetine göre belirtiler değişkendir.


Alerjik nezle;
Yılın tamamında veya belli aylarda hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve kaşıntısı, göz yaşarması ve kaşıntısı, kızarıklığı, geniz ve boğazlarda plenklanma ve kaşıntı ana belirtilerdir. Alerjik nezleye ikincil olarak kulakta dolgunluk, baş ve kulak ağrısı, koku ve tat alma bozukluğu, ses değişmesi, sinüzit gibi şikâyetlerde oluşabilir. Alerjinin en ağır ve acil formu anjionörotik ödem ve anaflaksidir. Arı sokması, böcek ısırması, penisilin gibi bir ilacın kas içine veya damardan verilmesi gibi durumlarda dakikalar içinde başlayan dudak, dil ve boğazda ani şişme, ciltte döküntü, kabarıklılık, kaşıntı, nefes darlığı, hırıltılı solunum, tansiyon düşmesi, çarpıntı, kalp ritim bozukluğu, morarma, solunum durması ve ölüm ile sonuçlanabilir.


Astım: Nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum atakları şeklinde ortaya çıkar. Cilt alerjisi, ürtiker, ciltte kaşıntı, kabarıklılık, kırmızı renkli döküntü. Egzama; kaşıntı, sulanma, kabuklanma, deride kalınlaşma görülür.
Alerjik hastalıklar sürekli görülmeleri ve kişinin performansını etkileyerek hayat kalitesini düşürürler. Nadirde görülse acil ve ölümcül tipleri nedeniyle önemli sağlık sorunlarındandır.


Alerjenler (Alerjiye neden olan maddeler) nelerdir?
En sık rastlanan alerjenler ev tozu akarları, küf mantarları, ağaç, ot, çayır ve tahıl polenleri, kedi, köpek ve kuş tüyleri, haşereler, bazı gıdalardır. Bu alerjenlerin çoğu solunum yoluyla alınır ve solunum yolu alerjik hastalıklarına neden olur.
Ev tozu akarı alerjisi, haşere, küf mantarı alerjileri tüm yıl sürerken, ağaç, ot, çayır ve tahıl polenleri mevsimsel alerjiye neden olur.
Değişen yaşam koşulları, kentlerde ve daha çok kapalı mekânlarda Üstlu yaşam alerji hastalıklarının daha sık ve daha şiddetli görülmelerine neden olur.


Tanı:
Alerji tanısı; klinik tablo ve çile hikayesi tanıda önemli yer tutar. Kanda total ve spesifik inminglobulin E düzeylerinin ölçülmesi, kanda Eozinofil sayısı, alerji deri testi, burun akıntısından yapılan smear incelemesi, alerji tanısını kesin olarak konulmasını sağlayan tetkiklerdir.


Tedavi:
Alerji tedavisinde ilk aşama alerjenin tespiti sonrası alerjenin izolasyonu ve alerjenden uzak kalmadır.
Tıbbi tedavide; antihistaminikler, Üstikal veya sistemik steroidler, antilökotrienler, kromolinler…gibi ilaçlar şikayetlerin ve belirtilerin kontrolünü sağlar. Fakat hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz.
Hastalığın gidişini değiştiren en önemli tedavi yöntemi alerji aşısı olarak bilinen İmmunoterapidir. Bu tedavi yönteminde tespit edilen alerjene karşı bu alerjenden oluşturulmuş aşının enjeksiyon veya ağızdan uygulanmasıyla vücutun bu alerjene karşı reaksiyon göstermesi önlenir.
Tedavinin en önemli esası alerji hastasının uzman hekim kontrolünde olması, yapılacak incelemelerle alerjinin tipi ve düzeyi belirlenip bu tabloya uygun tedavi yöntemlerinin bir veya birkaçı düzenli, aralıklı veya devamlı uygulanarak hastanın şikayetsiz olarak yaşamını sürdürmesi sağlanır. Kişinin alerjisi ile hayatını sürdürmesini öğrenmesi en önemli noktadır.

Alerji Hastalığı İle İlgili Tıp Terimleri Bilgileri ve Açıklamaları
Acetyl-salicylic acid (Asetil-salisilik asit): Aspirinin bilimsel adı.
Alergen: Alerji belirtilerine neden olan herhangi bir organizma veya madde. Sözcük alerji ve antigenden türetilmiştir.
Alerjenik: Alerjik tepkilere neden olan.
Alerjik rinit: Saman nezlesinin bir başka adı.
Alerji: Genelde insanlara zararı olmayan bir maddeye, vücudun gösterdiği sağlıksız tepki.
Amarant: Yiyeceklerde ve ilaçlarda kullanılan ve bazen alerjik tepkilere neden olan kırmızı boya.
Anemi: Kanın yeterli oksijen taşıyamadığı durum: Alyuvar eksikliğinden veya hemoglobin azlığından meydana gelebilir. Belirtileri yorgunluk ve bazen solgunluktur.
Anafilaksis: Tüm bronşların kapandığı ve tansiyonun düştüğü en ciddi alerjik tepki. Adrenalinle düzeltilebilir.
Antikor: İstenmeyen antigenlerin yok edilmesi için akyuvarlarca üretilen protein. Vücudu enfeksiyonlar ve parazitlerden korur. Alerjik kişiler zararsız olan antigenlere tepki gösteren immunoglobulin E (IgE) adlıantikordan büyük miktarlarda üretir.
Antigen: Vücudun dışından gelen ve antikor üretimini uyaran protein veya canlı bir madde parçacığı.
Antihistamin: Histaminin iltihapa yol açmasına veya mukoza üretmesine engel olan ilaç.
Astım: Alerjik iltihaplanmanın, enfeksiyonun veya duygusal sıkıntılann. Neden olabileceği nefes alma güçlüğü.'Bronş kaslarıkasılır ve nefes almayızorlaştırır.
AÜstik dermatit: Ekzemanın bir başka adı.
Bronş: Akciğerlerdeki hava geçitleri.
Bronşodilatör: Astım hastalarına verilen ve bronşları açan bir ilaç.
Coeliac hastalığı: Alerjiden veya buğday veya başka tahıllarda bulunan gluten'e dayanıksızlıktan meydana gelen gastroentestinal hastalık.
Kontakt dermatit: Alergenle temastan deride meydana gelen alerjik tepki. Kauçuk ve madenler, genellikle bu alerjiye neden olurlar.
Kortikosteroidler: Kortizon vb. gibi iltihaplanmaya karşı ilaçlar.
İmünoglobülin G (IgG): Alergenlerin mast hücrelerine ulaşmasını engelleyerek, vücudu alerjik bir reaksiyondan koruyan antikor.
İltihaplanma: Vücut dokularının ateş, şişme, kızarma ve ağrılı olarak tepkisi.
Fısfıs: Astımı engellemek için dispdyum kromog-likat gibi ilaçların toz veya sprey biçiminde c iğerlere çekilmesini sağlayan aygıt.
Toleranssızlık (Dayanıksızlık):Anormal anti-gen/antikor reaksiyonlarından meydana gelmeyen bir alerji türü.
İntradermal test: Alerjik reaksiyon ölçmek için deri altına zerk edilen ve bir alergen içeren bir su eriyiği.
Izoprenalin: Astım tedavisinde kullanılan sempatomimetik bir ilaç.
Lenfositler: Vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan akyuvarlar.
Makrofaj: Eritken bir enzim salgılayarak kandaki zararlı organizmaların temizlenmesini sağlayan hücre.
Mast hücresi: Vücut dokularında histamin ve başka doğal kimyasal maddeler üreten bir hücre türü.
Mukoza bezleri: Mukoza zarlarındaki (burun, boğaz vb.) mukoza salgılayan bezler.
Mökoza: Mukoza zarlarını nemlendiren kaygan bir madde.
Penisilin: Bazı hastalıklara neden olan bakterilerin üremesini engelleyen ve küften elde edilen antibiyotik ilaçtır.
Peptidaz: Görevlerinin arasında bağırsaklardaki glütenin parçalanması olan enzim grubu.
Fenol reçinesi: Konserve kutularının iç yüzeyinde kullanılan ve alerjilere neden olabilen bir madde.
Mevsimsel tedavi: Polen mevsiminde duyarlılığıazaltmak için yapılan iğneler.
Stotoksik test: Alerji testi. Birkaç çeşit alergen'e kan örnekleri eklenir ve akyuvarlara zarar verip vermediklerine bakılır.
Dermatografi: Vücudun büyük miktarlarda histamin ürettiği sıralarda deriye dokunulduğunda belirgin kırmızılıkların oluşması.
Duyarsızlaştırma (Desensitizasyon): Alergenlere karşı vücudun karşı koyma gücünü artıran herhangi bir tedavi yöntemi.
Disodium kromoglikat: İntal adıyla bilinen bir ilaç; hücrelerin histamin üretmelerini engeller.
Egzema: AÜstik dermatit olarak da bilinen bu hastalık, deride kırmızı ve kaşıntılı bir alerjiye neden olur. Kontakt dermatitentan farkı, alergen'le temas etmemiş olan yüzeylerde de oluşabilmesidir.
Eliminasyon diyeti: Beş gün için alerjiye neden olabilecek yiyeceklerden uzak durma ve ondan sonra uzak durulan bu yiyecekleri alerji tekrar oluşana kadar yeme diyeti.
Enzim: Gerekli kimyasal reaksiyonları meydana getirmek için vücut tarafından çok küçük miktarlarda üretilen protein.
Çiftçi hastalığı: Nemli samandaki sporların neden olduğu bir alerji.
Saman nezlesi: Alerjik rinit diye de adlandırılan bu hastalık genellikle sporlara veya polene bir alerjik reaksiyondan doğar, belirtileri burunda tıkanıklık
ve akmadır.
Bağışıklık sistemi: Vücudun hastalık ve vb'ye karşı doğal korunma sistemi.

Mevsim öncesi tedavi: Polen mevsiminin başlangıcından önce uygulanan ve duyarlılığı azaltmaya yarayan alergen iğneleri.
Alerji testi: Alergen içeren bir su eriyiği deride bir alan üzerine yayılır ve alan hafifçe çizilerek alerjik reaksiyonlar ölçülür.
Rast testi: Vücuttaki sıvı veya dokularda belirli bir antigene tepki gösteren antikorlar olupolmadığını saptayan test.
Rinit: Saman nezlesinde rastlanan tıkalı ve akıntılı burun.
Rimiterol: Astımlıların bronşlarında etkisini gösteren sempatomimetik ilaç.
Salbütamol: Bronşlardaki spazmları gideren sempatomimetik ilaç.
Sodyum benzoat: İlaçlar ve gıdalarda yaygın olarak kullanılan bir koruyucu madde. Bazı hallerde alerjilere yol açar.
Streoidler: Kortikosteroidlerin kısa adı. Dilaltı testi: Gıda özleri ve kimyasal eriyikten bir damla dilin altına yerleştirilir ve reaksiyonlar gözlenir. Kükürtdioksit: Ara sıra alerjilere yol açan, gıda maddeleri, meşrubat ve ilaçlarda yaygın olarak kullanılan koruyucu madde.
Tartrazin: Alerjik reaksiyonlara yol açabilen ve gıda maddeleri ve ilaçlarda kullanılan sarıboya.
Terbütalin: Astımlı hastaların bronşlarını etkileyen sempatomimetik ilaç.
Tiramin: Peynir ve çikolata gibi bazı gıda maddelerinde bulunan bir kimyasal madde; tiramin içeren gıda maddelerini yemek, bazı durumlarda migrene yol açabilir.

ALLERJİK ÇOCUKLARIN YATAK ODASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Çocuğun nefes darlığı ve hırıltı solumununa yol açan ev tozu ve diğer alerjilerle daha az karşılaşılması için bazı önlemlere gereksimin vardır.
Bu önlemler aşağıda sıralanmıştır:
Çocuğun karyolasının her gün nemli bir şekilde tozu alınmalıdır.
Çocuğun yattığı yatak yün olmamalıdır. Mümkünse plastik kaplı yataklar kullanılmalıdır. Her hafta bu plastik kılıf nemli bir bezle silinmelidir.
Şayet yatak pamuk ise her hafta elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir.
Yastıklar kuş tüyünden olmamalıdır. Sentetik yataklar tercih edilmelidir.
Çocuğun yorganı tercihen yıkanabilir materyalden olmalıdır. Bu olmadığı takdirde her hafta elektrik süpürgesi ile temizlenmek üzere pamuk kullanılabilir. Battaniyenin naylon, terilen veya pamuklu olması tercih edilmelidir. Bunları da sık sık yıkamak gerekir.
İçine yün doldurulmuş oyuncaklar veya hayvan postları veya kuş tüyünden aksesuarı olan oyuncaklar yatak odasından çıkartılmalıdır.
Çocuğun yatak odası her gün elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Her hafta nemli bir bezle oda duvarının dip pervazlarının, pencere kenarlarının tozu alınmalıdır. Her hafta yastık kılıfları, çamaşır ve nevresimler değiştirilmeli ve yıkanmalıdır. Deterjan yerine sabun tercih edilmelidir. Yıkama işleminden sonra çamaşırlar bol su ile durulanmalı, kurutulup ütülenmelidir. Çocuğun odasında başka yatak varsa aynı işlemler o yatağa da uygulanmalıdır.
Yatak odasına tozu Üstlayacak ve yayacak ısıtıcılar konulmamalıdır. Yatak odasında fazla eşyaya yer verilmemelidir.
Güneşli günlerde yataklar dışarıya çıkartılmalı ve oda sık sık havalandırılmalıdır.


YATAK ODASINDA VEYA DİĞER ODALARDA İSTENEN DİĞER ÖNLEMLER


Evde hayvan barındırılmamalı, bitki ve çiçek bulundurulmamalı ve bilhassa çocuğun bulunduğu odada sigara içilmemelidir.
Odadaki eşyaların tozların temizlenmesine özen gösterilmelidir. Koltuk ve kanepelerde baş ve kolların değdiği bölümlerin önce elektrik süpürgesi sonrada nemli bir bezle temizlenmesi gereklidir.
Çocuğun yatak odasından kitap ve toz tutacak eşyaya izin verilmemelidir.
Alerjik çocuğa yünden iç çamaşırı, elbiseler ve kazaklar giydirilmemelidir.
Kürkler çocuğun bulunmadığı odadaki dolaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocuğun oyuncakları tahta, metal veya plastikten olmalıdır. Ve bunlar da haftada bir temizlenmelidir.
Gece çocuğun yatak odasının kapısı ve penceresi kapalı tutulmalıdır.

Alakalı Sayfalar


HORLAMA

Horlama nasıl tedavi edilir?


ALERJİ

Alerji nasıl tedavi edilir?


VERTIGO

Vertigo nasıl tedavi edilmelidir?


BAŞ VE BOYUN YERLEŞİMLİ KANSERLER

Tanı ve tedavisinde yapabileceklerimiz nelerdir?


UYKU APNESİ

Uykuda solunum durması (uyku apne sendromu) nedir?


TIP ALANINDA KULLANILANi ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMLERİ

Dünyada Tıp Alanında Kullanılan Robotik Cerrahi Sistemler Nelerdir?


ROBOTİK CERRAHİ NEDİR?

Robotik Cerrahi İle İlgili Bilmeniz Gerekenler


Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları

Bağışıklık sistemimizde görev yapar, vücudumuzda antikor oluşturulmasını sağlar.


Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı nedir, önemli midir?


İşitme Kaybı

İşitme Nedir?, İşitme Kaybı Neden ve Nasıl Oluşur?


Ses Kısıklığı

Ses Kısıklığı Nedir? Neden Meydana Gelir?


Uyku neden önemlidir

Uyku neden önemlidir ve uykunun faydaları nelerdir?


Sinüzit

Sinüzit Nedir, Nasıl Oluşur, Nasıl Tedavi Edilir?


KULAK BURUN BOĞAZ BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ KANSERLERİNDE TEDAVİ NASIL PLANLANIR?

Görüldüğü organ veya alana göre Kulak Burun Boğaz Kanserleri 6 ana bölgeye ayrılır.Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Transoral Robotik Cerrahi eğitimini 2008 yılında Strazburg’da almış ve ameliyatlarına başlamıştır. Ülkemizde Kulak Burun Boğaz alanında Robotik Cerrahiyi ilk uygulayanlardan olup 250’nin üzerinde başarılı Transoral Robotik cerrahi ameliyatı gerçekleştirmiş ve “EXPERT SURGEON” (Uzman Cerrah) ünvanı almıştır. Kulak Burun Boğaz alanında Robotik Cerrahide dünya çapında bu ameliyat sayısına sahip nadir cerrahlardandır.

İletişim


Adres: Bahçelievler mahallesi E5 yanyol, Metroport Busidence Kat:4 Daire:407 34180 Bahçelievler, İstanbul

Telefon: +90 536 475 63 31

Email: ftulinkayhan@gmail.com

** B6 otopark katında hastalarımız ve misafirleriniz için ücretsiz otoparkımız mevcuttur.

Harita


Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan
Bilimsel Araştırma Ödülü
2019 Yılı Başvuruları Detayları İçin Tıklayın!
-> 2018 Yılı Kazananı <-