Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi

Da Vinci Robotik Eksper Cerrah

Ulusal Yayınlar


Ulusal Yayınlar:

1991

 1. Özkul H, Yağız C, Özkul N, Akman E, Kürkçüoğlu AR, Kırval, A, Kavak L, Uygur F, Kayhan FT, Özlü M. Maksilla osteosarkomu. Bezmi-alem Valide Sultan Vakıf Gureba Dergisi, 1991;18:106-109.

1993

 1. Çelebi A, Kayhan FT, Yağız C, Özkul N. Paranazal sinüzitlerde başağrısı. Ağrı Dergisi 1993; 5: 19-23.

1995

 1. Kayhan FT, Özkul H, Sarıkahya I, Özkul N.Sinüzitin orbital komplikasyonları: Değerlendirme ve tedavideki yeni yaklaşımlar. Kulak Burun Boğaz Ihtisas Dergisi 1995; 2: 230-233.
 2. Kayhan FT, Cevanşir B, Sarıkahya I. Baş ve boyun kanserinde tümör immunolojisi. Kulak Burun Boğaz Ihtisas Dergisi 1995; 2: 298-301.
 3. Kayhan FT. Cevanşir B, Sarıkahya I. Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserinde immunglobulin değerleri.Kulak Burun Boğaz Ihtisas Dergisi 1995; 2: 420-3.

1998

 1. Kayhan FT. Konjenital kolesteatoma patogenezinde epidermoid formasyonun yeri. Kulak Burun Boğaz Ihtisas Dergisi. 1998; 5:148-151.
 2. Kayhan FT, Sarıkahya I, Özkul N, Işsever H. Adenoid doku hacminin östaki tüp fonksiyon testine etkisi. Kulak Burun Boğaz Ihtisas Dergisi. 1998; 6: 148-151.

1999

 1. Kayhan FT, Jones D. Alzheimer’li erişkin bir hastanın temporal kemiğinde histolojik çalışma (histolojik çalışma). Burun Boğaz Ihtisas Dergisi.1999; 6: 58-62.
 2. Kayhan FT, Öztürk M, Çetinkaya K, Hakyemez A, Işsever H, Gedikli O, Özkul H, Sarıkahya I. Vertigolu hastalarda psikosomatik çalışma. Kulak Burun Boğaz Klinikleri. 1999; 1:44-47.

2000

 1. Kayhan FT, Mutlu C, Schachern P, Paparella MM. Çocuk temporal kemiklerinde mezenkim artığı; temporal kemik laboratuvar çalışması. Kulak Burun Boğaz Ihtisas Dergisi. 2000;7:106-111.

2001

 1. Kayhan FT, Karataş R, Özkul H, Özkul N, Gedikli O. Frontal sinüs mukoseline sekonder gelişmiş bir orbital fistül olgusu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri. 2001; 3: 156-9.
 2. Öztürk M, Kayhan FT, Tüzün Ü. Ilginç seyirli bir baş dönmesi olgusunun üç yıllık izlem sonuçları. Kulak Burun Boğaz Klinikleri. 2001; 3: 50-52.
 3. Kayhan FT, Ergez E, Hatipoğlu A, Gedikli O, Sezgin B, Yiğit Ö, Babalıoğlu M. Kronik tonsillitli çocuklarda alerjik rinit görülme sıklığı. Kulak Burun Boğaz Klinikleri. 2001; 3: 89-94.
 4. Kayhan FT, Ergez E, Hatipoğlu A, Gedikli O, Büyükkaraman G, Sezgin B, Yiğit Ö, Babalıoğlu M. Kronik tonsillitli çocuklarda humoral ve hücresel immun sistemdeki değişiklikler. Kulak Burun Boğaz Klinikleri. 2001;3:143-146.
 5. Kayhan FT, Algün Z.Guinea pig kulağına propylene glycol’ün etki. Otoskop. 2001;3:111-114.
 6. Kayhan FT, Kıran B, Araslı M, Işsever H, Özkul H, Gedikli O, Sarıkahya I. Iç kulak hastalıklarında immunolojik görünüm. Otoskop 2001; 3: 147-151.

2002

 1. Kayhan FT, Turgut S, Şahiner TC. Minimal invaziv fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisinin başağrısı ve postnazal akıntıya etkisi: Erken sonuçlar. Kulak Burun Boğaz Klinikleri. 2002; 4(3):125-130.

2003

 1. Aydın S, Ateş G, Kayhan FT, Sanlı A, Öztürk R. Kronik adenotonsillitde medikal ve cerrahi tedavinin maliyetlerinin karşılaştırılması. KBB Postası. 2003;13:106-11.

2007

 1. Cırık AA, Erdur Ö, Toprak MS, Kayhan FT. Antrokoanal polip;48 vakanın analizi. KBB Postası. 2007;17(3):33-37.

2008

 1. Kayhan FT, Yılmaz B, Aktaş Ö, Işık AI. Otojen beyincik absesi: Olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi. 2008; 4: 34-36.
 2. Erdur Ö, Kayhan FT, Toprak MS, Aktaş Ö. Periferik dev hücreli granülom: olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi. 2008; 4: 122-125.
 3. Kayhan FT, Cırık AA, Toprak MS, Erdur Ö. Nazal polipozis ile kardiyovasküler ve solunumsal hastalıklar birlikteliği. KBB Postası (Basımda, 29 Nisan 2008).
 4. Erdur Ö, Kayhan FT, Toprak MS, Aktaş Ö. Periferik dev hücreli granülom: olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi. 2008; 4: 122-125.

2009

 1. Yazıcı ZM, Kaya H, Şirin A, Kayhan FT. Dil kökü tiroglossal duktus kisti eksizyonu: Olgu sunumu . Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 80-82.
 2. Yazıcı ZM, Kayhan FT, Erdur Ö, Bişkin SE. Wegener granülomatoziste KBB tutulumu. KBB ve BBC Dergisi. 2009; 17(2): 62-5.
 3. Kayhan FT, Yazıcı ZM, Bişkin SE, Kaya H. Frontal sinüste ciddi deformite oluşturan dev mukoselin kombine (eksternal ve endoskopik) yaklaşımla eksizyonu: Olgu sunumu. KBB ve BBC Dergisi. 2009; 17(2):74-7.
 4. Yazıcı ZM, Kaya H, Şirin A, Kayhan FT. Dil kökü tiroglossal duktus kisti eksizyonu: Olgu sunumu . Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 80-82.

2010

 1. Kayhan FT, Çakabay T, Koç AK, Cırık A, Kaya KH, Özlük YM.Nazofarengeal embriyonal radomyosarkom. Kulak Burun boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi(Basımda, 25.3.2010).

2011

 1. Yazıcı ZM, Sayin I, Kayhan FT, Bozkurt E. The effect of montelukast therapy on quality of life in patients with nasal polyposis accompanying bronchial asthma. KBB İhtisas Dergisi. 2011 Jul-Aug;21(4):210-4. doi: 10.5606/kbbihtisas.2011.028.
 2. Kayhan F.T, Sayın I, Cakabay T, Yazıcı ZM, Kaya KH.The evaluation of the contralateral ear. KBB forum. 2011 10(4)
 3. İbrahim Sayın, Eyüp Bozkurt Zahide Mine Yazıcı, Fatma Tülin Kayhan. Tonsillektomi sonrası oluşan ikincil kanamalar. Okmeydanı Tıp Dergisi. 27(1):44-48, 2011
 4. Sayın İ, Erdur Ö, Topcu İ, Kayhan FT. Sağlık kuruluna özürlülük tespiti ve diğer nedenlerle başvuran olgularda Kulak Burun Boğaz patolojileri ve sıklıkları: Gözlemsel bir çalışma. KBB-Forum, 2011;10(4):87-91.

 

2012

 1. İbrahim sayın, Oğuzhan Ekizoğlu, Ahmet Altıntaş, Fatma Tülin Kayhan, Nadir Arıcan. Kulak burun boğaz uygulamalarında adli tıbbi yaklaşım ve raporlandırma. KBB-Forum2012;11(1)
 2. Zahide Mine Yazıcı,F. Tülin Kayhan. Başağrısı Klinik Gelişim Dergisi. 2012, Cilt 25, Sayı 4, syf 53-56
 3. Fatma Tülin Kayhan, Hakan Kaya. KBB hastalıklarında yeni teknolojiler ve teknikler 2012, Cilt 25, Sayı 4, syf
 4. İbrahim Sayın, Zahide Mine Yazıcı, Çoşkun Yarar, İbrahim Erdim, Ferhat Demir,   Fatma Tülin Kayhan. Çocuklarda İdyopatik Fasiyal Paralizi. Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 2012 ,15-117.

2013

 1. Kaya HK, Yeğin Y, Şevketoğlu E, Yazıcı ZM, Koç AK. Pediatric Tracheotomy : A relatively rare indication limited to pediatric insentive care subjects?. Turk Arch Otolaryngol. 2013;51:118-22.
 2. Kayhan F.T, Yazıcı Z.M, Sayın İ. Effect of sleep position and body mass index on severity of sleep apnea. Turk Arch Otolaryngol. 2013;51:7-9.

2014

 1. Erdur Ö, Erdim İ, Yazıcı ZM, Yılmazer R, Kayhan FT. Kikuchi- Fujimoto Hastalığı. Selçuk Tıp Dergisi 2014; 30(1): 36-38.

Alakalı Sayfalar


Uluslararası Yayınlar

Fatma Tülin Kayhan'ın Uluslararası Yayınları


Ulusal Yayınlar

Fatma Tülin Kayhan'ın Ulusal Yayınları


Uluslararası Toplantılarda Yapılan Bildiriler

Fatma Tülin Kayhan'ın Uluslararası Bildirileri


Ulusal Toplantılarda Yapılan Bildiriler

Fatma Tülin Kayhan'ın Ulusal Bildirileri


Kitap Yazarlığı

Fatma Tülin Kayhan'ın KitaplarıProf. Dr. Fatma Tülin Kayhan

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Transoral Robotik Cerrahi eğitimini 2008 yılında Strazburg’da almış ve ameliyatlarına başlamıştır. Ülkemizde Kulak Burun Boğaz alanında Robotik Cerrahiyi ilk uygulayanlardan olup 250’nin üzerinde başarılı Transoral Robotik cerrahi ameliyatı gerçekleştirmiş ve “EXPERT SURGEON” (Uzman Cerrah) ünvanı almıştır. Kulak Burun Boğaz alanında Robotik Cerrahide dünya çapında bu ameliyat sayısına sahip nadir cerrahlardandır.

İletişim


Adres: Bahçelievler mahallesi E5 yanyol, Metroport Busidence Kat:4 Daire:407 34180 Bahçelievler, İstanbul

Telefon: +90 536 475 63 31

Email: ftulinkayhan@gmail.com

** B6 otopark katında hastalarımız ve misafirleriniz için ücretsiz otoparkımız mevcuttur.

Harita


Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan
Bilimsel Araştırma Ödülü
2019 Yılı Başvuruları Detayları İçin Tıklayın!
-> 2018 Yılı Kazananı <-